מרוץ השליחים שמתחיל אצל התסריטאי, מגיע לקו הגמר כשהסרט מוכן

זכות גדולה להעביר את המקל ולעבוד עם מקצוענים מהשורה הראשונה,
בלעדיהם התסריט הוא עוד נייר.

Play Video

הדרנא

Play Video

זוכרים ויוצרים

Play Video

מיר ללא הפסק

Play Video

ישיבת אורחות התורה

Play Video

ישיבת שערי דעת

Play Video

כולל רינת היונה

Play Video

לשם - תקציר

Play Video

הרלב"ד

Play Video

מוסדות תפארת ישראל

Play Video

25 שנה לזוהר התורה

Play Video

ועד מבקשי השם

Play Video

אספקט

Play Video

אהל שרה - צהריים

Play Video

כולל בית יחיאל

Play Video

אהל שרה - מיזם מיחוצלה

Play Video

מיר - המספרים הגדולים

Play Video

החתונה של שמחה'לה

Play Video

רפואה ותקווה

Play Video

ישיבת בניין עולם

Play Video

אהל שרה - חפיפת משמרות

Play Video

יום הולדת 70 לאיתן קליגמן