פילמוגרפיה

גלית מושיאשוילי
2019-2023

סרטוני תדמית - שיווקיים

 • סדנאות O.D.T  – הדסה אדלר
 • מיזם לש"ם
 • אור המאיר – הרב מזוז
 • קרן טוב
 • מרכז הבית
 • מעון יום – בשבילי החינוך (X4)
 • ארגון לקראת שבת
 • קופת צדקה – עזר לנצרכים
 • אהל שרה – מיזם מחוצלה

סרטוני תדמית מיתוגיים

 • ישיבת מיר – לא פסקה ישיבה
 • כולל זוהר התורה
 • ישיבת מיר – הרב פינקל
 • חיידר מנוחה וקדושה
 • מוסדות תפארת ישראל
 • ישיבת מיר – א"ב של מיר
 • ישיבת מיר- העוצמה
 • ישיבת אורחות התורה
 • ארגון שלובות
 • מרכז הבית – מודיעין עילית
 • ד"ר פרידהיים- אסתטיקת הפנים

סרטוני תדמית - עדויות

 • נותנים באהבה (X3)
 • הכנסת אורחים קבר הרשבי (X4)

סרטוני תדמית - התרמה

 • קהילת אביר יעקב
 • כולל רינת היונה
 • ארגון בנועם החינוך והתורה
 • ישיבת עטרת צבי
 • ישיבת שערי דעת
 • ישיבת עמלנו – תל ציון
 • כולל בית יחיאל
 • קרן הכוללים – ביתר
 • ישיבת שפתי צדיק
 • ארגון רפואה ותקווה
 • קופת צדקה רמב"ש ב'
 • קופת צדקה חיפה
 • כולל נר שמחה
 • מוסדות בנין אב
 • ארגון בית לשמי
 • ועד מבקשי ה'
 • ישיבת ברכת יצחק
 • בית כנסת מאור שרגא
 • מרכז הטהרה
 • ארגון פן יסורו
 • קהילת תפילה למשה – אלעד
 • אהל יעקב – אלעד

סרטי תדמית - מספרים חזקים

 • ישיבת מיר – תשע"ט
 • ישיבת מיר – תש"פ
 • בית חם מצגת קרעטשני
 • קופת צדקה עזר לנצרכים

סרטי מוצר

 • הדרנא – אפליקציה
 • אספקט – בית ספר לציור

סרטוני התרמה

 • ארגון להבה
 • ספר תורה לשמחלה

סרטים משפחתיים

 • יום הולדת 70 – איתן קליגמן
 • יום הולדת 60 – אילנה פינטוך
 • יום הולדת 50  ארוע משפחתי
 • יום הולדת 50 – אסתי 
 • בת מצווה – גילי
 • מצגת תמונות בת מצווה

סרטי מידע והדרכה

 • אוהל שרה – מערך הדיור (X6 )
 • בית חם (X2)
 • יד אליעזר – מרחבים
 • גני בית יעקב – פתחיה
 • מעונות בית יעקב- פתחיה
 • אוצר החכמה (X3)
 • עיריית ירושלים- כביש בר אילן

פילמוגרפיה

גלית מושיאשוילי
2019-2023

פילמוגרפיה

גלית מושיאשוילי
2019-2023

סרטוני תדמית - שיווקיים

 • סדנאות O.D.T  – הדסה אדלר
 • מיזם לש"ם
 • אור המאיר – הרב מזוז
 • קרן טוב
 • מרכז הבית
 • מעון יום – בשבילי החינוך (X4)
 • ארגון לקראת שבת
 • קופת צדקה – עזר לנצרכים
 • אהל שרה – מיזם מחוצלה

סרטוני תדמית מיתוגיים

 • ישיבת מיר – לא פסקה ישיבה
 • כולל זוהר התורה
 • ישיבת מיר – הרב פינקל
 • חיידר מנוחה וקדושה
 • מוסדות תפארת ישראל
 • ישיבת מיר – א"ב של מיר
 • ישיבת מיר- העוצמה
 • ישיבת אורחות התורה
 • ארגון שלובות
 • מרכז הבית – מודיעין עילית
 • ד"ר פרידהיים- אסתטיקת הפנים

סרטוני תדמית - עדויות

 • נותנים באהבה (X3)
 • הכנסת אורחים קבר הרשבי (X4)

סרטוני תדמית - התרמה

 • קהילת אביר יעקב
 • כולל רינת היונה
 • ארגון בנועם החינוך והתורה
 • ישיבת עטרת צבי
 • ישיבת שערי דעת
 • ישיבת עמלנו – תל ציון
 • כולל בית יחיאל
 • קרן הכוללים – ביתר
 • ישיבת שפתי צדיק
 • ארגון רפואה ותקווה
 • קופת צדקה רמב"ש ב'
 • קופת צדקה חיפה
 • כולל נר שמחה
 • מוסדות בנין אב
 • ארגון בית לשמי
 • ועד מבקשי ה'
 • ישיבת ברכת יצחק
 • בית כנסת מאור שרגא
 • מרכז הטהרה
 • ארגון פן יסורו
 • קהילת תפילה למשה – אלעד
 • אהל יעקב – אלעד

סרטי תדמית - מספרים חזקים

 • ישיבת מיר – תשע"ט
 • ישיבת מיר – תש"פ
 • בית חם מצגת קרעטשני
 • קופת צדקה עזר לנצרכים

סרטי מוצר

 • הדרנא – אפליקציה
 • אספקט – בית ספר לציור

סרטוני התרמה

 • ארגון להבה
 • ספר תורה לשמחלה

סרטים משפחתיים

 • יום הולדת 70 – איתן קליגמן
 • יום הולדת 60 – אילנה פינטוך
 • יום הולדת 50  ארוע משפחתי
 • יום הולדת 50 – אסתי 
 • בת מצווה – גילי
 • מצגת תמונות בת מצווה

סרטי מידע והדרכה

 • אוהל שרה – מערך הדיור (X6 )
 • בית חם (X2)
 • יד אליעזר – מרחבים
 • גני בית יעקב – פתחיה
 • מעונות בית יעקב- פתחיה
 • אוצר החכמה (X3)
 • עיריית ירושלים- כביש בר אילן